ธนบัตร 500 บาท แบบ 16 ด้านหน้า
ธนบัตร 500 บาท  แบบ 16 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

อยู่ในระหว่างอัพเดทราคา

ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 16 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "มหาราช" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์

ธนบัตร 500 บาท แบบ 16 ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2556 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2557

ลวดลายด้านหน้าธนบัตร 500 บาท แบบ 16 นี้ยังได้นำไปใช้ในการพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ซึ่งออกใช้ในปี 2559

ขนาดธนบัตร

7.20 x 15.60 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า

สีหลักของธนบัตรเป็นสีม่วง มีภาพประธานเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์ และ คำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลางซ้าย เว้นที่ว่างด้านซ้ายเป็นลายน้ำ

ธนบัตรด้านหลัง

มีภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอยู่ตรงกลาง ภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและป้อมพระสุเมรุ อยู่ด้านซ้ายและขวาตามลำดับ

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (18 ม.ค. 2555 - 7 พ.ค. 2557)
นายสมหมาย ภาษี (31 ส.ค. 2557 - 19 ส.ค. 2558)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (19 ส.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2562)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558)
นายวิรไท สันติประภพ (1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

การพิมพ์หมึกนูน เนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ลายน้ำในเนื้อกระดาษ แถบสีฝังในเนื้อกระดาษ การพิมพ์ครึ่งเลข 500 ที่ด้านหน้าด้านหลังในตำแหน่งตรงกันเมื่อยกส่องจะเป็นเลข 500 ที่สมบูรณ์ ภาพลายบางส่วนพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษที่จะเปลี่ยนสีเมื่อส่องด้วยไฟแสงเหนือม่วง แถบฟอยด์สีเงิน

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒ ง หน้า ๘ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗