ธนบัตรสยาม.คอม

รู้รักษ์คุณค่าธนบัตรไทย  English ภาษาไทย                 

หน้าแรก ธนบัตรสยามพิพิธภัณฑ์ ธนบัตรไทยราคาประเมิน ธนบัตรไทยประมูล ธนบัตรไทยข่าว ธนบัตรไทยซื้อ ขาย ธนบัตรไทยผังเวบไซต์

 

       ผังห้องประเมิน

ประเมินราคาธนบัตร ; ราคาเท่าไหร่เนี่ย ?

          ราคาของธนบัตรย่อมแตกต่างกันตามแต่ละแบบและชนิดราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการหา ธนบัตรเก่าที่หายากมักมีราคาสูง

          และเมื่ออยู่ในสภาพดีด้วยแล้วราคาจะยิ่งสูงขึ้น นั่นหมายความว่าสภาพธนบัตรเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินค่าของธนบัตร

          เราจะมาดูว่าการจัดเกรดคุณภาพธนบัตรตามหลักสากลเป็นอย่างไร เชิญคลิกดูรายละเอียด

          การจัดเกรดธนบัตร

ธนบัตรไทย
ธนบัตรไทย
ธนบัตรไทย

เกรดของธนบัตร
ธนบัตรเกรดต่างๆ มีสภาพเป็นอย่างไร ดูได้ที่นี่

          คลิก คลิก คลิก ธนบัตรรุ่นที่ต้องการทราบราคาประเมินซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณจากราคาที่มีการซื้อขาย รวมถึงราคาสุดท้ายที่ประมูลได้ในงานประมูลของสะสมและสิ่งมีค่าที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ
Mai หมาย เงินกระดาษไทย
       
Att Kradad อัฐกระดาษ
Foreign bank's banknotes บัตรธนาคารต่างประเทศในไทย
Treasury notes เงินกระดาษหลวง
Other types เงินกระดาษไทยชนิดอื่นๆ
เงินกระดาษหลวง
1st series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๑
2nd series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๒
3rd series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๓
4th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๔
5th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๕
6th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๖
7th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๗
8th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๘
9th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๙
10th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๑๐
11th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๑๑

12th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๑๒

13th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๑๓
14th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๑๔
15th series Thai banknotes ราคาประเมินธนบัตรไทย แบบ ๑๕
 Thai commemorative banknotes ราคาประเมินธนบัตรที่ระลึกของไทย

          ธนบัตรบางรุ่นไม่สามารถประเมินราคาได้เนื่องจากหายากจนไม่พบหลักฐานการซื้อขาย

Copyright 2006©:::Siambanknote.com::: All rights reserved.