ธนบัตร 1 บาท แบบ 8 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท แบบ 8 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ศรีวิสาร สภาพ UNC ราคาประมาณ 430 - 450 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 5 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตร 1 บาทแบบ 8 เป็นธนบัตรที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจะยุติ เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้วยระบบ Wet offset ด้านหน้าพิมพ์ 4 สี ด้านหลังพิมพ์ 2 สี ใช้กระดาษพิมพ์ของกองทัพสหรัฐซึ่งมีไว้สำหรับพิมพ์ธนบัตรที่ใช้ในเขตที่ยึดครองได้ในยุโรปหลังสงคราม เนื้อกระดาษจึงมีลายน้ำ "MILITARY AUTHORITY" และเมื่อกระดาษลายน้ำนี้หมดจึงใช้กระดาษที่ไม่มีลายน้ำ แต่ป้องกันการปลอมและเป็นจุดตรวจสอบภายหลังด้วยการพิมพ์ลำดับตำแหน่งของธนบัตรด้วยหมึกดำ เลขที่ 1 - 70 ตรงมุมล่างขวาของธนบัตร

  ธนบัตร 1 บาท แบบ 8 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2489

  ขนาดธนบัตร

  6.60 x 11.10 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  A 00000001 A - A 99999999 A
  A 00000001 B - A 99999999 B
  A 00000001 C - A 50400000 C

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลอยู่เบื้องซ้าย ตรงกลางเป็นภาพพระปฐมเจดีย์ มีภาพช้างสามเศียรไอราพตอยู่ที่มุมขวาล่าง หมวดเลขหมายใช้ตามแบบอย่างธนบัตรสหรัฐซึ่งใช้เลข 8 หลัก มีหมวดอักษรโรมันประกบหน้าหลัง

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพหลักคือภาพรัฐธรรมนูญประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้าล้อมรอบด้วยลวดลายใบผักกาดและลายเครือ

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พระยาศรีวิสารวาจา (2 ก.พ. 2489 - 24 มี.ค. 2489)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  ลายน้ำในเนื้อกระดาษ รหัสตัวเลขบนหน้าธนบัตร