ธนบัตรสยาม.คอม

รู้รักษ์คุณค่าธนบัตรไทย  English ภาษาไทย               

หน้าแรก ธนบัตรสยามพิพิธภัณฑ์ ธนบัตรไทยราคาประเมิน ธนบัตรไทยประมูล ธนบัตรไทยข่าว ธนบัตรไทยซื้อ ขาย ธนบัตรไทยผังเวบไซต์

 

       ผังห้องประเมิน

 

 ธนบัตรสยาม ประเมินราคา > แบบพิเศษ > 50 สตางค์

 ราคาประเมิน ธนบัตร 50 สตางค์ แบบพิเศษ

50 Satang special series Thai banknote ธนบัตรไทย ๕๐ สตางค์ แบบพิเศษ
 
ลายมือชื่อบนธนบัตร
 
Pra Srivisaravaja
6
11
25
35
60
115
 
       
ราคาเหรียญสหรัฐ

 UNC = Uncirculated(100%), EF = Extreamly(85%), VF = Very fine(70%),
  F = Fine(50%), VG = Very good(30%), G= Good(15%)

หายากมาก
หายาก
พอหาได้
 


Copyright 2006©:::Siambanknote.com::: All rights reserved.